Nexendrie

Peníze

I v Nexendrii se používají (virtuální) peníze. Všechny věci včetně jezdeckých zvířat a měst tu mají svou cenu. Nexendrie je samostatný stát, přesto se už před několika generacemi dohodla s okolními státy na používání společné měny, groše. Groše ve všech zemích mají stejnou lícovou strana (orel s dvěma hlavami), rubovou stranu má každou země svou (v Nexendrii drak).

V současnosti je málo způsobů jak tu získat peníze. Tím prvním je práce. Detaily, včetně seznamu všech možných práci, najdeš na další stránce. Dále si můžeš půjčit menší sumu v bance, případně pokud máš nadbytek peněz, můžeš je uložit na termínovaný účet a následně inkasovat úroky. Detaily najdeš na stránce nápovědy Banka. Další možností jsou dobrodružství. Sedláci a měšťané také mohou (po zakoupení domu a patřičného vybavení) vařit a prodávat pivo.

Co se týče útraty peněz, je tu už více možností. V každém městě a vesnici je hostinec, kde si můžeš objednat jídlo či pití dle svého výběru. Dále je tu tržnice, kde obchodníci nabízejí spoustu zboží, někdy i ze vzdálených zemí. Můžeš si zde koupit i jezdecká zvířata a následně je trénovat. Také si můžeš zaplatit lekce v místní akademii. Pokud se staneš šlechticem, můžeš také kupovat města/vesnice a následně v nich vybírat daně. Šlechtici si také mohou postavit postavit hrad, který zvyšuje příjmy z daní. Obyvatelé klášterů mohou přispívat na jeho údržbu/rozšiřování. Příspěvky se za žádných okolností nevracejí, ani když daná osoba opustí klášter. Sedláci a měšťané si mohou koupit a následně vylepšovat drahý dům ve středu města.

<< Předchozí Index Následující >>