Nexendrie

Města

Nexendrie se skládá z mnoha měst a vesnic. Noví obyvatelé jsou automaticky umístěni do vesnice Světlohvozd ve středu země. Jakmile se stanou měšťany/mnichy/rytíři (nejnižší místní šlechtický titul), mohou si zvolit jiné.

Každé město a vesnice, bez ohledu na to komu patří, má volenou samosprávu v čele s vrchností jmenovaným rychtářem. Ten rozhoduje o běžných záležitostem obce. Všichni obyvatelé musí každý měsíc odvádět ze svých příjmů daně vrchnosti. Výjimkou jsou šlechtici, kteří bydlí v některém ze svých měst/vesnic.

Pokud se staneš šlechticem, získáš automaticky také 1 město/vesnici. Také budeš mít možnost koupit další, případně se souhlasem královny (Korunní rady) založit nové. Tví poddaní ti budou každý měsíc platit daně. Také můžeš sedláky ze svých měst a vesnic povyšovat na měšťany a z řad měšťanů jmenovat rychtáře.

Svá města můžeš spravovat v sekci Majetek. Kliknutím na název města se dostaneš na stránku, kde můžeš dané město přejmenovat, změnit jeho popisek, nabídnout jej k prodeji, změnit jeho rychtáře a také zde můžeš povyšovat jeho obyvatele na měšťany. Pro založení nového města jdi do sekce Město, kde najdeš odkaz Založit město. Po kliknutí na něj se objeví formulář, ve kterém vyplníš jméno a popis nového města. Pokud splňuješ požadavky (jsi šlechtic, máš dostatek peněz v hotovosti, vlastníš alespoň 1 Právo na založení města a vybrané jméno není zabrané), město je okamžitě založeno a mohou se do něj stěhovat obyvatelé.

<< Předchozí Index Následující >>