Nexendrie

Klášter

V mnoha městech a vesnicích Nexendrie mají církve své kláštery. Kláštery do svých řad přijímají všechny uchazeče, kterým poskytují různé výhody. Obyvatelé klášterů se mohou volně pohybovat po království, jednou denně si mohou při modlitbě zadarmo obnovit trochu zdraví a také si obnoví více životů při pití lektvarů (o úroveň oltáře).

V čele kláštera stojí jeden z velekněží, kteří v něm žijí. Veleknězi, kteří ještě neřídí klášter, mohou založit svůj vlastní. Pokud později budou cítit, že na vedení kláštera již nestačí, mohou svou funkci přenechat někomu jinému a odejít do ústraní.

Obyvatelé kláštera mají možnost přispívat na jeho údržbu a případné rozšiřování. Životnost kláštera klesá každý týden o 3% a pokud klesne pod 30, přestane poskytovat své výhody. Je proto na jeho vůdci, aby z vybraných peněz zajistil pravidelně opravy. Obyvatelé kláštera však stále mají povinnost odvádět daň z příjmů svému lennímu pánovi.

Vůdce kláštera má možnost z vybraných peněz vylepšit klášter. Každá úroveň oltáře zvyšuje množství životů přidaných při modlitbě o 2. První úroveň přidává 4 životy, maximální úroveň je 6.

Klášter může mít také knihovnu, která poskytuje slevu při učení dovedností v akademii, a to 3% za úroveň. Maximální úroveň knihovny je 5.

<< Předchozí Index Následující >>