Nexendrie

Banka

V téměř každém městě a vesnici v Nexendrii dnes stojí pobočka Banky Žajských, která mimo jiné poskytuje drobné půjčky všem obyvatelům království. Maximální suma, kterou jsou ochotni půjčit, závisí na postavení žadatele. Zapůjčenou sumu je nutné vrátit s úrokem (v současnosti 15% ročně), až poté stejnému člověku znovu půjčí.

TitulMaximální půjčka
sedlák70
bratr70
akolyta300
měšťan300
konšel500
rychtář500
kněz500
rytíř700
velekněz1500
lord1500
markrabě1500
kníže2000

Rodina Žajských získala povolení provozovat banku před 20 lety od tehdejšího panovníka. Už tehdy byl jejich majetek srovnatelný s majetkem mnoha šlechticů a během války s okolními státy a především po ní se ještě zvětšil. Během války významně podporovali místní šlechtu, která potřebovala finance na vedení války. Po válce se rozhodli půjčovat širokým vrstvám obyvatelstva a to se ukázalo jako velmi výnosné. Velká poptávka a výnosnost jejich služeb jim umožnila otevřít si pobočky ve všech koutech království.

Kromě půjček také banka nabízí termínované účty. Každý obyvatel Nexendrie může mít současně otevřen jen 1 a není možné jej předčasně zrušit. Úroková sazba na termínovaných vkladech je v současnosti 3% ročně.

<< Předchozí Index Následující >>