Nexendrie

Novinky strana 1

Oslabení církví

Autor: Trimadyl z Myhru Přidáno: 19.5.2019 14:07 Komentářů: 0
Po několika letech snažení se královně podařilo prosadit zákon, který zakazuje velekněžím vlastnit města a vesnice. U královského dvora převládal…

Dostupnější jezdecká zvířata

Autor: Trimadyl z Myhru Přidáno: 11.3.2019 13:41 Komentářů: 0
U některých typů jezdeckých zvířat byl právě snížen požadovaný titul pro jejich vlastnictví. Konkrétně osli jsou nyní dostupní pro vsechny měšťany,…

Přejmenován vévodský titul

Autor: Trimadyl z Myhru Přidáno: 4.3.2019 18:15 Komentářů: 0
Z nařízení Jejího Veličenstva se s okamžitou platností mění titul vévoda (nejvyšší běžný šlechtický titul) na markrabě. Odůvodnění: vévodský titul je…

Změny v přihlašování

Autor: Trimadyl z Myhru Přidáno: 4.3.2019 18:14 Komentářů: 0
Ve vývojové verzi Nexendrie zmizelo uživatelské jméno a používá se místo něj při přihlašování e-mailová adresa. Jméno, které se zobrazuje ostatním,…

Manželství

Autor: Trimadyl z Myhru Přidáno: 26.6.2016 14:16 Komentářů: 0
V Nexendrii je nyní možné uzavřít manželství. Prozatím z něj neplynou žádné výhody, ale brzy jistě nějaké přibudou. Další podrobnosti, včetně…

Řády

Autor: Trimadyl z Myhru Přidáno: 5.6.2016 15:28 Komentářů: 0
V Nexendrii začínají vznikat řády. Řád je prestižní organizace, ve které se sdružují šlechtici a která zvyšuje jeho členům příjem z dobrodružství.…

Cechy

Autor: Trimadyl z Myhru Přidáno: 25.1.2016 15:35 Komentářů: 0
V městech a vesnicích Nexendrie začínají vznikat cechy. Ty přijímají do svých řad sedláky a měšťany z 1 města či vesnice a zvyšují jejich příjmy z…

Vzestup církví

Autor: Trimadyl z Myhru Přidáno: 6.11.2015 1:20 Komentářů: 0
Jak jistě všichni víte, v Nexendrii existuje vícero církví. V různých částech království mají různou moc a mnohdy vládnou i celým městům. Ale včera…

Shrnutí novinek

Autor: Trimadyl z Myhru Přidáno: 4.11.2015 0:07 Komentářů: 0
Za poslední dva týdny se toho v Nexendrii událo příliš mnoho, proto se o všem zmíním jen letmo, podrobnosti můžete najít v Nápovědě. Zaprvé, rodina…

Smršť změn

Autor: Trimadyl z Myhru Přidáno: 18.10.2015 19:50 Komentářů: 0
V posledním týdnu proběhlo v Nexendrii mnoho změn. Pokusím se shrnout ty nejpodstatnější. Nejdříve byly přidány jezdecká zvířata. Dají se koupit na…