Nexendrie

Cechy

Měšťané a sedláci se mohou organizovat do cechů. Cechy mají ve městech jistý vliv a používají jej ke zlepšování pověsti svých členů, což se projeví menším zvýšením příjmu z práce. Avšak cech vyžaduje každý měsíc placení členských poplatků. Výše bonusu i poplatku závisí na hodnosti člena.

HodnostBonus k příjmům z práceČlenský poplatek
učedník5135
tovaryš5110
mistr1075
cechmistr1050

V čele cechu stojí cechmistr. Ten může povyšovat (maximálně na mistra), degradovat a vylučovat členy, také má možnost přejmenovat cech a z vybraných příspěvků vylepšit cech. Každá úroveň cechu zvyšuje příjmy z práce všech členů o 1%, maximální úroveň je 6.

Důležité upozornění: každý cech může fungovat jen v jednom městě. Pokud se tedy rozhodneš opustit město, automaticky vystoupíš i ze svého cechu. Z tohoto důvodu se cechmistr nemůže přestěhovat do jiného města.

<< Předchozí Index Následující >>