Nexendrie

Světlohvozd

Malá vesnice ve středu země

Město bylo založeno 23.4.2015, v současnosti mu vládne královna Vladěna.

Obyvatelé města

dáma Světlana, sestra bozena

Kláštery ve městě

Pokusný klášter

Cechy