Nexendrie

Myhr

Největší město na severovýchodě

Město bylo založeno 23.4.2015, v současnosti mu vládne kníže Trimadyl z Myhru.

Obyvatelé města

kníže Trimadyl z Myhru, konšel Jakub, měšťan premysl, selka kazimira

Kláštery ve městě

Cechy

Cech kupců z Myhru