Nexendrie

Souboje

V Nexendrie můžeš za určitých okolností bojovat s ostatními obyvateli či nehráčskými postavami. V současnosti je jedinou možností dobrodružství.

Systém soubojů je velmi jednoduchý. Útočník a obránce se střídají v útocích, dokud jeden z nich nepadne vyčerpáním. Pořadí útoků je určeno iniciativou účastníků, vyšší iniciativa znamená dřívejší útok. Poškození se počítá takto: (síla zbraně + dovednost síla + bonus zvířete)-(síla zbroje + dovednost houževnatost + bonus zvířete), zásah je automatický. Pokud oba soupeři stále stojí na nohou po 30 kolech, za vítěze se pokládá obránce.

Zbraň, zbroj, helmu a amulet si můžeš koupit na tržišti. Poté si v sekci Majetek - Vybavení můžeš změnit svou aktuální výbavu (pomocí odkazů Nasadit/Sundat). Také si každý kus výbavu můžeš vylepšit, aby ti poskytl vyšší bonus v soubojích. Zbraň zvyšuje poškození, které způsobíš protivníkovi; zbroj snižuje poškození, které utrpíš; helma zvyšuje počet tvých životů; amulet zvyšuje tvou iniciativu.

Pokud používáš určitou kombinaci zbraně, zbroje a helmy, jedna z tvých vlastností v souboji se může ještě dodatečně zvýšit. Existují tyto sady vybavení:

Název sadyZbraňZbrojHelmaBonus
Sada mladého čarodějeHůlka učedníkaKápě učedníkaČepice učedníkapoškození +2
Vandrákova sadaBojový nůžVandrákův plášťČapkabrnění +2
Odvedencova sadaDřevěný mečKošileKožená přilbamaximum životů +3
Čarodějova sadaHůlka čarodějeČarodějova kápěČarodějova čepicepoškození +4
Mistr čarodějHůl mistraKápě mistra čarodějeKlobouk mistrapoškození +6
Arcimágova sadaArcimágova hůlArcimágův kabátArcimágův kloboukpoškození +8

<< Předchozí Index Následující >>